Usługi

Biura Rachunkowego Memoria

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Biuro Rachunkowe Memoria prowadzi KPiR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta.

W ramach obsługi KPiR m.in.:

 • przygotowujemy okresowe raporty zgodnie z wspólnie ustalonymi standardami,
 • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy deklaracje VAT,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • reprezentujemy przed Urzędami.

Zakres współpracy dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta. Dokumenty Firmy powierzone zostaną osobie z największym doświadczeniem w obszarze prowadzonej działalności.


 

Księgi Handlowe

Biuro Rachunkowe Memoria prowadzi księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta.

W ramach obsługi ksiąg rachunkowej (pełnej księgowości) m.in.:

 • przygotowujemy zakładowy plan kont,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • przygotowujemy okresowe raporty,
 • sporządzamy kalkulację podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy deklaracje VAT,
 • reprezentujemy przed Urzędami.

Zakres współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem, dopasowując się do stawianych oczekiwań.


 

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

Biuro Rachunkowe Memoria prowadzi ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy raporty grupowe zgodnie z zatwierdzonymi standard,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.

 


 

Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej świadczonej przez Biuro Rachunkowe Memoria zależny jest od potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie.

Obsługa dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych.

W ramach obsługi kadrowej m.in.:

 • przygotowujemy karty informacyjne określające podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • przygotowujemy umowy o pracę z pracownikami,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów,

W ramach obsługi płacowej m.in.:

 • przygotowywania list płac,
 • sporządzamy miesięczne deklaracje podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe ZUS pracowników,

Dodatkowo Biuro Rachunkowe Memoria sporządzi także roczne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).


 

Zakładanie spółek

Biuro Rachunkowe Memoria posiada wieloletnie doświadczenie i we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego  zapewnia sprawne przeprowadzanie rejestracji spółki.

Realizując usługę zakładania spółki zapewniamy:

 • monitorowanie gromadzenia wymaganych dokumentów,
 • wypełniamy wymagane druki,
 • sugerujemy kształt umowy spółki dopasowany do wymagań i planów przedstawionych przez Klienta.

 


 

Doradztwo biznesowe

Korzystając z zespołu praktyków, zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i specjalistów, z zakresu zarządzania oraz marketingu, Biuro Rachunkowe Memoria oferuje doradztwo biznesowe.

Oferta skierowana jest do osób, które:

 • zakładają działalność i potrzebują potwierdzenia słuszności swojego planu oraz wskazówek,
 • prowadzą działalność i potrzebują bodźców do dalszego rozwoju czy optymalizacji procesów biznesowych.

Skład zespołu doradczego zostanie dostosowany indywidualnie do charakterystyki prowadzonego przedsiębiorstwa. Ocenimy pomysły lub przedstawimy analizy i zasugerujemy rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie zysku i rozwój przedsiębiorstwa.